Ce reprezintă asigurările?

O definiţie: Asigurarea este o formă de protecţie bazată pe un contract, prin care o persoană fizică sau juridică care se va numi asigurat, cedează anumite riscuri unei persoane juridice - asigurator, plătind asiguratorului o sumă de bani numită prima de asigurare. Asiguratorul se obligă prin acest contract să plătească asiguratului despăgubiri în cazul în care evenimentele prevăzute în contract au loc.

De ce sunt utile asigurările?

Indiferent de cît de mult a evoluat umanitatea, un lucru este foarte clar: nu putem controla tot ceea ce se întîmplă în jurul nostru, exemplul cel mai bun fiind poate natura. Mass-media prezintă foarte des catastrofele naturale care lovesc diverse regiuni, şi, din păcate nici RM nu face excepţie.

Dar natura nu este singura care ne afectează şi ne provoacă pagube. Accidente se întîmplă la tot pasul, iar jaful, furturile, tîlhăriile, toate ţin de natura umană. Riscurile acestea vor exista întotdeauna. Dar mai sunt şi altele, în legătură cu sănătatea, cu activitatea profesională, şi, în cazul firmelor, riscuri privind mărfurile sau activele companiei. De aceea, este foarte bine să încercăm să transferăm riscurile asupra altcuiva.

Acestea sunt motivele pentru care au apărut serviciile sau, mai bine zis, produsele de asigurare.

Un argument al utilităţii asigurărilor este oferit de prezenţa acestora la o scară foarte mare în Occident, unde există o adevărată cultură a asigurărilor. Marea majoritate a oamenilor au, în ţările vestice, tot felul de asigurări, nu doar cea de răspundere civilă auto, ci şi de viaţă, de sănătate, de protejare a bunurilor. De ce se întimplă acest lucru?:
Pentru că în occident simţul proprietăţii este foarte dezvoltat, şi toţi vor să îşi pună proprietăţile la adăpost de diferite riscuri, dar şi pentru că în occident sunt foarte interesaţi în viitorul lor şi al celor din jurul lor. De aceea asigurările sunt un instrument foarte bun pentru crearea unui viitor sigur şi lipsit de griji.

Ce este Brokerul de asigurări?

Brokerul de asigurare este un specialist în ceea ce priveşte piaţa asigurărilor. Serviciile acestuia se adresează în general persoanelor juridice, dar nu exclusiv. Pe piaţă există foarte multe Socieşăţi de asigurare, apar din ce în ce mai multe produse de asigurare, oferta se diversifică în mod continuu şi apar produse care de care mai specializate.

În aceste condiţii, clientul are probleme în a alege cea mai bună soluţie pentru problema sa, mai ales dacă nu cunoaşte foarte bine cum funcţionează asigurările. Aici intervine Brokerul de asigurare. Acesta ar putea fi privit drept un intermediar, dar este în mod clar mai mult decît atît, este un specialist. Cunoscînd foarte bine particularităţile peţei, ofertele de produse, contextul pieţei, tehnica de derulare a asigurărilor, Brokerul poate oferi pentru clienţii săi cea mai bună soluţie dintr-o multitudine de optţiuni care pentru un novice nu par a se diferenţia prea mult.

Ce autovehicule se pot înmatricula?

Prin poliţa de asigurare auto obligatorie sau facultativă se pot asigura toate autovehiculele înmatriculate sau în curs de înmatriculare în RM, care sunt în stare de funcţionare, au o stare de întreţinere bună şi nu prezintă avarii ale caroseriei şi ale pieselor carosabile.

Ce se înţelege prin suma asigurată?

Prin suma aigurată se înţelege valoarea maximă a despăgubirilor care se pot acorda în baza poliţei de asigurare, adică în caz de pagubă compania de asigurări nu vă va plăti în nici un caz o sumă mai mare decît suma de asigurare în cazul asigurărilor facultative, iar în cazul asigurărilor obligatorii - nu mai mult decît suma de despăgubire prevăzută de legislaţie.

Ce reprezintă prima de asigurare?

Prima de asigurare înseamnă suma pe care o plăteşti, pentru asigurarea de care ai nevoie, asiguratorului (Companiei de asigurări) pentru ca aceasta din urmă să preia asupra sa riscurile menţionate în contractul de asigurare.

Ce este fransiza?

Franşiza este partea daunei suportate de către asigurat. Scopul franşizei este acela de a creşte grija asiguratului faţă de autovehivulul său, limitînd astfel cazurile de daună.

Cum se solicită o despăgubire?

În urma producerii unui eveniment asigurat care a determinat pagube clădirii sau bunurilor conţinute, unor terţe persoane sau accidentarea membrilor familiei, asiguratul trebuie să adreseze (timp de 48 ore) o înştiinţare către Societatea de asigurări cu menţionarea datei, locului şi împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, descrierea pagubelor şi valoarea estimativă a acestora sau descrierea leziunilor suferite de către persoanele accidentate.

De asemenea asiguratul va completa o cerere de despăgubire care va iniţia dosarul de daună şi începerea procedurii de despăgubire.

Ce reprezintă acţiunea de regres?

Asiguratorul are dreptul să înainteze o acţiune de regres persoanei răspunzătoare de producerea pagubelor atunci cînd:

 1. accidentul a fost produs cu intenţie;
 2. în momentul producerii accidentului, autovehiculul era condus în stare de ebrietate sau sub influienţa stuperfiantelor;
 3. persoana răspunzătoare de producerea accidentului nu are permis de conducere de categoria respectivă;
 4. persoana răspunzătoare de producerea accidentului nu este inclusă în contractul de asigurare încheiat între posesorul autovehiculului şi asiguratorul de răspunderea civilă auto;
 5. contrar prevederilor legale care reglementează circulaţia rutieră pe drumurile naţionale şi cele locale, persoana răspunzătoare de producerea accidentului a părăsit locul lui;
 6. utilizatorul autovehiculului nu dispune de certificat de revizie tehnică la momentul producerii accidentului;
 7. accidentul a avut loc din vina autorului unei infracţiuni, care încearcă să fugă de urmărire.

De ce să cumpăr o asigurare via internet?

Avantajul pe care vi-l prezintă Brokerul nostru este economia de timp şi bani din partea Dumneavoastră.

Tot ce trebuie să faceţi este să calculaţi preţul pentru tipul de asigurare dorit şi să înregistraţi comanda pe pagina web www.rca.md sau prin apelarea echipei noastre la numerele de telefon: +(373) 60 544 111 sau +(373) 78 544 111, şi să faceţi plata în funcţie de modalitatea pe care o alegeţi (virament bancar, plata in numerar la livrare sau online cu cardul bancar).

Veţi putea vizualiza pe pagina noastră web ofertele de asigurare şi preţurile, iar în urma unei comenzi, veţi primi prin curier originalele poliţelor de asigurare solicitate direct acasă sau la birou. În acest fel, nu este nevoie să Vă deplasaţi la unul din sediile asiguratorilor şi puteţi comanda poliţa de asigurare la orice oră şi în orice timp comod pentru Dumneavoastră.

Ce reprezintă asigurare RCA?

RCA - Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto reprezintă răspunderea civilă a deţinătorilor de autovehicule şi este o asigurare obligatorie pentru toţi posesorii de autovehicule din Republica Moldova.

Obiect a asigurării obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) îl constituie răspunderea civilă a posesorului de autovehicul pentru orice pagubă sau vătămare coprorală produsă prin accident de autovehicul care au loc pe teritoriul Republicii Moldova.

Ce riscuri acoperă asigurare RCA?

Acest tip de asigurare acoperă orice daune provocate terţelor persoane în urma unor accidente de circulaţie (daune materiale sau vătămări corporale).

Ce acte să prezint pentru încheierea contractului de asigurare RCA?

 • certificatul de înmatriculare al autovehiculului (paşaportul tehnic);
 • permisul de conducere;
 • după caz, alte acte ce atestă dreptul de posesiune asupra autovehiculului (procură, contract de locaţiune, contract de leasing, etc.).

În ce cazuri pot beneficia de reduceri pentru asigurarea RCA? Şi cît vor constitui acestea?

Puteţi beneficia de reduceri în următoarele cazuri:

 • 25% pentru persoanele fizice pensionate şi persoanelor cu deficienţe locomotorii sau grad de invaliditate;
 • 60% pentru persoanele care activează în domeniul transportului internaţional de mărfuri şi pasageri, încadraţi în sistemul TIR-Carnet şi Inter-BUS, doar în cazul în care transportatorii internaţionali fac dovada deţinerii poliţei de asigurare "Cartea Verde" pentru zona III (Europa)pentru o perioadă de 12 luni;
 • de la 5% la 50% potrivit sistemului bonus-malus pentru persoanele care au contractat asigurarea RCA pe parcursul anilor precedenţi fără a fi implicate în accidente rutiere.

Care este limita de despăgubire în cazul asigurării RCA?

Despăgubirea de asigurare va fi stabilită în limitele răspunderii asigurătorului, care sunt de 1 mln lei pentru avarieri sau distrugeri de bunuri şi 1 mln lei pentru fiecare persoană păgubită în caz de vătămări corporale sau deces, dar nu mai mult de 5 mln lei, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident rutier.

În ce caz pot încheia o asigurarea RCA pe un termen mai mic de 12 luni?

Contractul de asigurare RCA de obicei se încheie pe un termen de 12 luni. Însă se pot încheia contracte de asigurare pe un termen mai mic de 12 luni pentru autovehiculele:

 • utilizate în activităţi agricole sezoniere;
 • înmatriculate cu numere temporare;
 • aflate în alte cazuri prevăzute de legislaţie.

În ce cazuri Asiguratul nu poartă răspundere civilă?

Asiguratul nu poartă răspundere civilă auto în cazurile în care accidentul a avut loc:

 • în caz de forţă majoră, inclusiv diferite acţiuni sau măsuri militare în timp de război sau stări excepţionale; calamităţi naturale, explozii nucleare, radiate sau poluare radioactivă; dezordini în masă; activităţi teroriste;
 • din culpa exclusivă a păgubitului.

Care este procedura de obţinere a RCA pentru mai multe autovehicule?

Persoana fizică sau juridică care are în posesiune mai mult de un autovehicul înmatriculat ori supus înmatriculării în RM poate încheia un singur contract de asigurare de răspundere civilă auto, în care va indica numărul autovehiculelor, caracteristicele lor tehnice şi datele de identificare, situaţie în care asigurătorul va elibera poliţe de asigurare pentru fiecare autovehicul.

Cînd începe răspunderea asigurătorului în cazul asigurării RCA?

Răspunderea asigurătorului începe din momentul indicat în poliţa de asigurare şi încetează la ora 00.00 a ultimei zile de valabilitate înscrise în poliţa sau anterior acelei date, în momentul radierii din circulaţie a autovehiculului. Poliţa de asigurare se eliberează numai cu condiţia achitării primei de asigurare.

Ce reprezintă Cartea Verde?

Cartea Verde este o asigurare obligatorie pentru toţi posesorii de autovehicule care pleacă peste hotare şi acoperă daunele provocate persoanelor terţe (cetăţeni ai ţării respective) în urma unor accidente de circulaţie (daune materiale sau vătămări corporale).

Pentru ce am nevoie de asigurarea Cartea Verde?

În cazul în care plecaţi peste hotarele Republicii Moldova cu autovehiculul propriu, sunteţi obligat prin Lege să cumpăraţi poliţa de asigurare Cartea Verde în dependenţă de zona în care plecaţi. Astfel puteţi opta pentru:

 • zona I, Cartea Verde cu valabilitate pe teritoriul Ucrainei şi Belorusiei;
 • zona II, Cartea Verde cu valabilitate pe teritoriul Ucrainei, Belorusiei şi Federaţiei Ruse;
 • zona III, Cartea Verde cu valabilitate în toate ţările membre ale sistemului Cartea Verde (Europa).

Pe ce perioadă pot să închei o poliţă de asigurare Cartea Verde?

Asigurarea Cartea Verde se poate încheia pe o perioadă de minimum 15 zile, pe o lună sau mai multe luni, precum şi pentru o perioadă de 1 an.

Ce reduceri pot să primesc la încheierea unei asigurări Cartea Verde?

În conformitate cu adoptarea de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare a ultimei Hotărîri privind asigurarea Cartea Verde, nu se permite acordarea reducerilor pentru acest tip de asigurare.

Ce riscuri se acoperă?

 • sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească, cu titlu de despăgubire şi cheltuielile de judecată, pentru prejudiciile de care este răspunzător faţă de terţe persoane păgubite ca urmare a vătămării corporale sau decesului, precum şi avarierii sau distrugerii de bunuri printr-un accident produs cu autovehiculul indicat în certificatul de asigurare "Cartea Verde";
 • cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la despăgubire, cheltuielile pentru onorariul de avocdat, taxele judiciare, cheltuielile de expertiză, dovedite cu acte.

Important!
1. Asiguratul trebuie să păstreze certificatul "Cartea Verde" cu o deosebită atenţie, deoarece în caz de deteriorare sau furt al acestuia nu se eliberează duplicate, decît prin prezentarea actelor corespunzătoare! - iar ca urmare a unui accident Asigurătorul este în drept să nu-şi onoreze obligaţiunile.
2. Certificatul "Cartea Verde" poate fi restituit de asigurat numai în cazuri absolut speciale, justificate cu documente, şi numai înainte de data intrării în vigoare a asigurării, ca urmare a imposibilităţii efectuării călătoriei în străinătate sau alte cazuri.
3. Dacă certificatul "Cartea Verde" este valabilă la data solicitării restituirii, primele de asigurare nu se mai restituie în nici un caz!

Ce reprezinta o polita de asigurare CASCO?

Polita de asigurare CASCO este o asigurare facultative care se incheie pentru autovehiculele ce au fost supuse inmatricularii si acopera pagubele produse autovehiculului in urma unor avarii accidentale, fenomene natural, vandalism, conform conditiilor de asigurare agreate la momentul emiterii politei de asigurare.

Ce reprezinta suma asigurata?

Suma asigurata reprezinta valoarea reala (valoarea de piata) a masinii in momentul incheierii politei de asigurare CASCO. Pentru autovehiculele noi suma asigurata o reprezinta pretul de achizitie. Pentru autovehiculele second hand, suma asigurata se stabileste aplicand la valoarea de nou (valoare de catalog / factura achizitie de nou) grila de uzura a asiguratorului, in functie de vechimea masinii la momentul preluarii in asigurare.

Ce reprezinta cota/tariful de asigurare?

Cota de asigurare este procentul aplicat la suma asigurata pentru a rezulta prima anuala de asigurare. Cota de asigurare se stabileste in functie de mai multe criterii de calcul dintre care amintim: valoarea masinii, anul producerii, proprietarul masinii (de ex. Varsta pt persoanele fizice sau obiectul de activitate pt persoanele juridice), marca autovehiculului, teritoriul de acoperire, etc.

Criteriile de calcul a cotei de asigurare sunt stabilite de catre fiecare asigurator in parte in functie de normele actuariale interne ale fiecaruia.

Ce reprezinta Prima de asigurare?

Prima de asigurare reprezinta costul achitat anual pentru a beneficia de riscurile asigurate prin polita de asigurare CASCO.

Ce inseamna fransiza?

Fransiza reprezinta partea din valoarea daunei (costul reparatiei) suportata de catre asigurat. Fransiza poate fi stabilita ca procent din suma asigurata (de ex. 1% din suma asigurata) sau poate avea o valoare fixa pe eveniment (de ex. 100 euro / eveniment).

Care este frecventa de plata a primelor de asigurare?

Prima de asigurare anuala se poata plati integral la inceputul perioadei de asigurare sau in rate: semestriale ori trimestriale.

Care sunt modalitatile de plata a primei de asigurare?

Prima de asigurare poate fi achitata fie prin virament bancar in contul asiguratorului inscris pe decontul de prime pe care l-ati primit odata cu polita de asigurare, fie la orice casierie a bancii la care este deschis contul asiguratorului mentionat in decontul de prime amintit, fie in numerar la momentul incheierii contractului de asigurare.

Ce inseamna riscuri asigurate?

Riscurile asigurate sunt nominalizate in conditiile de asigurare si definesc cauzele in care pot provoca daune autovehiculului in urma carora acesta este reparat in contul politei de asigurare CASCO, asiguratorul fiind cel care despagubeste reparatia autovehiculului.

Ce reprezinta excluderile din asigurare?

Excluderile sunt evenimentele in urma carora autovehiculul este avariat dar reparatiile nu sunt preluate de catre asiguratorul CASCO.

Cât costă o asigurare?

Preţul unei asigurări medicale de călătorie în străinătate este calculat în funcţie de durata călătoriei, suma asigurata şi teritoriul acoperit prin asigurare. Vârsta asiguratului nu influenţează preţul asigurării, ci poate restrânge sau extinde planurile de asigurare oferite. Pentru a afla cât costă o asigurare medicală de călătorie în străinătate te rugăm să introduci datele pe www.rca.md si in citeva minute primesti cea mai avantajoasa oferta.

Cine se poate asigura?

Prin asigurările medicale de călătorie pot fi asigurați toţi cetăţenii rezidenti ai Republicii Moldova, cit și cetățenii străini care au sau nu rezidenţă în Republica Moldova.

Cum cumpăr o asigurare?

Poţi comanda o asigurare medicală de călătorie de pe www.rca.md, pe care o poti achita prin virament bancar, cash la livrare, sau online cu cardul de credit.

Cât de sigură este plata electronică?

www.rca.md foloseşte servicii securizate de tranzacţionare online prin conexiune criptată. Nu solicităm, nu avem acces, nu colectăm şi nu stocăm în nici un fel datele despre cardul sau contul tău, ci pur şi simplu primim acceptarea sau respingerea tranzacţiei din partea procesatorului. Îmediat ce tranzancţia este acceptată de către procesator vei primi pe email asigurările cumpărate.

Cum funcţionează asigurarea de călătorie?

Asigurările medicale de călătorie în străinătate intră în vigoare la data începerii perioadei asigurate în momentul părăsirii teritoriului RM şi se termină la ora 23:59 a ultimei zile din perioada asigurată, în momentul reintrării pe teritoriul RM. În cazul întreruperii călătoriei în străinătate, perioada rămasă "neconsumată" nu poate fi reportată sau restituită.

Asigurarea este valabilă numai pe teritoriul asigurat, astfel:

 • o singură ţară din Europa;
 • Europa - asigurarea acoperă toate țările din Europa, exceptând Republica Moldova;
 • Zona Schengen – țările membre ale zonei Schengen;
 • Țările CSI – țările din teritoriul post sovietic;
 • Toate ţările lumii exceptând SUA, Canada, Japonia, Australia, Africa, China, Coreea, țările asiatice și Emiratele Arabe;
 • Toate ţările lumii - asigurarea ta este valabilă oriunde în lume;

Asigurarea nu este valabilă pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul cetăţenilor străini cu rezidență în RM, asigurarea nu este valabilă nici pe teritoriul ţărilor unde aceștia au cetățenie.

Asigurare nu este valabilă în cazul evenimentelor generate în urma acţiunilor de terorism, conflictelor armate, grevelor, loviturilor de stat, demonstraţiilor, revolte, revoluţiilor sau razboaielor civile.

Cum pot să extind perioada asigurată?

Perioada asigurată poate fi extinsă prin cumpărarea unei noi asigurări, în continuarea perioadei asigurate precedente.

Sunt asigurate afecţiunile cronice?

Bolile cronice sunt considerate afecţiuni preexistente călătoriei. Asigurarea medicală de călătorie nu acoperă afecţiunile preexistente şi nici urmările lor. Te sfătuim să cumperi totuși o asigurare medicală de călătorie pentru accidentele sau evenimentele care pot avea loc în timpul călătoriei, fără legătură cu afecţiunile preexistente.

Sunt asigurate sporturile extreme?

Sporturile extreme sunt asigurate doar prin planul de asigurare mărit. Atunci cînd plecați într-o călătorie în care veți practica sporturi în calitate de profesionițti, sau amatori, trebuie neapărat să indicate acest moment în comanda Dvs pentru ca să Vi se emită o poliță de asigurare valabilă, cu o acoperire suplimentară în caz de practicare a diferitor sporturi. Din această categorie face parte și călătoriile la munte pe timpul iernii.

Ce reprezinta excluderile din asigurare?

Dacă în perioada asigurată vei lucra în străinătate te rugăm să alegi planul de asigurare Work, care acoperă şi eventualele accidente de muncă.

Pot să cumpăr o asigurare dacă am plecat deja?

La momentul de față nu este permis să se emită o poliță de asigurare medicală pentru călătorii din moment ce persoana este deja plecată în străinătate.

Asigurările sunt cu intrări multiple?

Asigurările medicale de călătorie în străinătate comandate pe www.rca.md sunt valabile pe toată durata perioadei asigurate aleasă de tine. Dacă în timpul perioadei asigurate te întorci în RM și apoi îți reiei călătoria, asigurarea ta rămâne valabilă până la terminarea perioadei asigurate. Dar există posibilitatea să cumpărați o asigurare de tip Multivisa (intrări multiple), acest tip de asigurare se emite doar în baza pașaportului moldovenesc, și constă în faptul că perioada de asigurare poate fi mai mare decît perioada de acoperire prn asigurare, ceea ce vă permite într-o anumită perioadă de timp să părăsiți hotarele RM de mai multe ori.

Ce fac dacă se întâmplă un eveniment asigurat?

În cazul producerii unui eveniment asigurat este bine să contactezi imediat Centrala de Daune (program non-stop) la numărul de telefon afişat pe poliţa de asigurare, pentru a beneficia de asistenţă telefonică de urgenţă. Dacă situaţia în care te afli nu-ţi permite contactarea centralei de daune, te rugăm să ne contactezi imediat ce acest lucru devine posibil.

Cu ce asigurător lucrează www.rca.md?

Site-ul www.rca.md este divizia online a ”Online Broker de Asigurare” SRL, broker de asigurare înfiinţat în anul 2010.

Societatea este specializată în toate tipurile de asigurări, cît în asigurări medicale pentru călătorii în străinătate şi asigurări specifice activităţii de turism cu o prezenţă neîntreruptă în piaţa asigurărilor din RM din anul 2010.

Dacă totuși nu găseşti răspunsurile dorite, sună-ne la 022 544-111 / 078 544-111 / 060 544-111 sau dă-ne un e-mail la office@rca.md. Un specialist Asigurari de Vacanta îţi va răspunde în cel mai scurt timp.