Informații despre companie Donaris Group

Companie de asigurări  Donaris Group
Nr. de înregistrare:
 1002600020908
Seria, nr. și data eliberării licenței:  
 
Data înregistrării (reînregistrare):
 
Numele companiei de asigurare:
 „DONARIS Vienna Insurance Group” S.A.
Adresa juridică:
 MD-2068, mun. Chişinău, bd. Moscova, nr. 15/7
Tipul de activitate:
 Asigurări generale
Director al companiei de asigurări:
 Dinu GHERASIM