Date Autovehicul
  • Autoturism (destinat transportului de persoane cu pînă la 9 locuri, inclusiv conducătorul)
  • Autocamion cu masa maximă de pînă la 3500 kg.
  • Autocamion cu masa maximă de peste 3500 kg.
  • Vehicul destinat transportului de persoane, cu pînă la 17 locuri
  • Vehicul destinat transportului de persoane, cu peste 17 locuri
  • Motocicletă
Date Poliţă

Alege Compania de Asigurare

  Companie Preţ Alege
Moldcargo 0 MDL
Moldasig 0 MDL
Klassika 0 MDL
Asterra Group 0 MDL
Grawe Carat 0 MDL
Donaris Group 0 MDL
Alege cadou
Tip paşaport tehnic
Solicitați carte verde online pentru plecare peste hotare - Certificat de înmatriculare tip vechi Certificat de înmatriculare tip vechi
Solicitați carte verde online pentru plecare peste hotare - Certificat de înmatriculare tip nou Certificat de înmatriculare tip nou
Completează formularul de comandă

Alege tipul paşaportului tehnic!